Aktualności

Lata

News IMG

19 kwietnia 2021

Dołączenie do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

W dniu 19 kwietnia 2021 r.  Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. przystąpiła do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od ponad 10 lat podejmuje działania mające na celu ochronę przedsiębiorców i pracowników przed nadużyciami władz oraz rozwój biznesowy.

Organizacja inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE.

Działania związku można podzielić na kilka kategorii w tym m.in. ochronę, działania biznesowe oraz informacyjne.

Ochrona obejmuje m.in.:

  • interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
  • udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych,
  • asystę, doradztwo i koordynację obrony/sprawy członków w instytucjach lokalnych, krajowych i europejskich.

Działania biznesowe obejmują m.in.:

  • możliwość uczestniczenia w spotkaniach networkingowych, szkoleniach, debatach i wykładach (tam gdzie istnieją struktury ZPP),
  • możliwość dzielenia się wiedzą oraz poszerzania wiedzy poprzez współpracę z ekspertami z różnych dziedzin,
  • bieżące śledzenie zmian prawnych, raportów i analiz.

Działania informacyjne obejmują m.in.:

  • dostęp do projektów legislacyjnych rządu na wczesnym etapie ich procedowania wraz z oceną skutków regulacji,
  • otrzymywanie raportów, opracowań, poradników (m.in. Katalogu Praw Przedsiębiorców),
  • regularne informacje o dostępnych grantach i funduszach europejskich.

Dzięki uczestnictwu w organizacji liczymy, że jeszcze lepiej będziemy w stanie zrozumieć potrzeby biznesowe naszych klientów.