Aktualności

Lata

15 marca 2020

Działalność Kancelarii w dobie pandemii

Informujemy, iż z uwagi na wprowadzony od 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego z uwagi na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Kancelaria nadal wykonuje swoją dotychczasową działalność, przy czym uwzględniane będą wszelkie wytyczne i zalecenia Ministerstwa Zdrowia. 

Kancelaria od początku jej funkcjonowania ma wdrożone rozwiązania techniczno-funkcjonalne umożliwiające świadczenie usług przez naszych pracowników także poza siedzibą Kancelarii w tzw. trybie pracy zdalnej.