Aktualności

Lata

12 listopada 2019

Mec. Konrad Chmura ponownie wybrany na Wiceprezesa grupy BNI Champions

Począwszy od października 2019 r. mec. Konrad Chmura został powołany na kolejną 6 miesięczną kadencję do pełnienia funkcji Wiceprezesa grupy BNI Champions w Warszawie. 

Grupa BNI Champions składa się z przedsiębiorców, których wspólnym celem jest rozwój biznesu, wymiana know-how oraz wzajemne wsparcie w dążeniu do realizacji celów biznesowych. 

Spotkania grupy odbywają się w cyklu cotygodniowym i mają formę porannych spotkań w formie tzw. śniadań biznesowych