Aktualności

Lata

News IMG

2 kwietnia 2019

Mec. Konrad Chmura wybrany Wiceprezesem grupy BNI Champions

Począwszy od kwietnia 2019 r. mec. Konrad Chmura został powołany na 6 miesięczną kadencję do pełnienia funkcji Wiceprezesa grupy BNI Champions w Warszawie. 

Grupa BNI Champions składa się z ponad 30 przedsiębiorców, których wspólnym celem jest rozwój biznesu, wymiana know-how oraz wzajemne wsparcie w dążeniu do realizacji celów biznesowych. 

Spotkania grupy odbywają się w cyklu cotygodniowym i mają formę porannych spotkań w formie tzw. śniadań biznesowych.