Aktualności

Lata

News IMG

5 października 2021

Nowelizacja ustawy o odpadach

Informujemy że z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o opadach.
Zmiana dotyczy przedsiębiorców, wpisanych do Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Najważniejszą zmianą jest zaostrzenie kary za zlecanie gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wpisu do BDO, oraz za nieprowadzenie ewidencji odpadów w BDO albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Dotychczas karą za to była grzywna do 5 tys zł. Od 23 września 2021 r. zostaje ona zastąpiona karą administracyjną do 1 mln zł.
Ustawodawca zaostrzył kary, gdyż niektórzy przedsiębiorcy doszli do wniosku, że kary za błędne prowadzenie ewidencji w BDO są zbyt niskie. Bardziej opłacało im się mieć wpis w BDO i źle prowadzić ewidencję niż nie prowadzić jej w ogóle i ryzykować wysokimi karami administracyjnymi. Niestety zmiany dotyczą też przedsiębiorców, którzy uczciwie prowadzą BDO, ale mogą się pomylić w ewidencji. Oni również są zagrożeni karą.