Aktualności

Lata

News IMG

5 października 2023

PAIH Forum Biznesu 2023

W dniu 4 października nasza Kancelaria wzięła udział wydarzeniu Forum Biznesu 2023 organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, które miało miejsce na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

PAIH to instytucja doradcza wchodząca w skład Polskiego Funduszu Rozwoju, która pomaga eksporterom, inwestorom i przedsiębiorcom w ekspansji za granicą oraz wspiera inwestycje zagraniczne w Polsce. Działa globalnie i współpracuje z sektorem publicznym oraz partnerami regionalnymi, oferując różnorodne usługi, takie jak szkolenia, audyty, promocje nieruchomości inwestycyjnych i wsparcie przy organizacji misji biznesowych.

Wydarzenie kierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw, udział zadeklarowało w nim 5 tysięcy osób.

Głównym mówcą wydarzenia był Marek Kamiński- pierwszy na świecie zdobywca obu biegunów Ziemi w ciągu jednego roku, przedsiębiorca, niesamowity mentor, który udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia.

Przedstawione na 11 salach wystąpienia prelegentów stanowiły świetną okazję do przyjrzenia się rynkowi zarówno polskiemu jak i zagranicznemu.

Minione wydarzenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń z uczestnikami forum oraz powiększenia sieci kontaktów biznesowych.

Zdjęcie z grafiki pochodzi z Facebook Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu- PAIH.