Aktualności

Lata

News IMG

20 września 2021

Południowe Targi Nieruchomości & Budowa Domu

W dniach 18 – 19 września 2021 roku na Arenie Ursynów w  Warszawie odbyły się Południowe Targi Nieruchomości & Budowa Domu, w których uczestniczył mec. Przemysław Izdebski.  Podczas wydarzenia można było spotkać deweloperów, architektów, inwestorów oraz osoby zainteresowane mieszkaniem w połu­dnio­wej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach. Odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą nieruchomości z rynku pierwotnego, a także odbycia rozmów z ekspertami branży nieruchomości. Zaprezentowane zostały  inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego, oferty firm budujących domy oraz sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz. Organizatorem targów jest Expo Property BIS S.C.