Aktualności

Lata

News IMG

16 marca 2021

Przystąpienie do Warszawskiej Izby Gospodarczej

W dniu 16 marca 2021 r. Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. przystąpiła do Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG). 

Warszawska Izba Gospodarcza wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Podstawowe kierunki działalności WIG to:

  1. rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności,
  2. integracja Członków Izby,
  3. wzmocnienie roli samorządu gospodarczego,
  4. współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw,
  5. promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców,
  6. propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.