Aktualności

Lata

News IMG

21 lipca 2022

Wyrok NSA – ubezpieczenie OC w branży ochrony

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym finale sprawy, którą prowadziliśmy przed NSA. Sprawa dotyczyła cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony. MSWiA w trakcie kontroli bacznie sprawdza policy OC i nieraz z powodu rzekomych uchybień cofa koncesję. A bez koncesji nie można świadczyć usług ochrony.

Poniżej krótka geneza sprawy:

1) MSWiA cofnęła spółce koncesję na prowadzenie usług ochrony. Jedną z kluczowych przyczyn było m.in. posiadanie polisy OC niespełniającej (zdaniem MSWiA) ustawowych wymogów.
2) MSWiA nie analizowała szczegółowo zakresu ubezpieczenia, arbitralnie uznając że jest on nieprawidłowy.
3) Spółka zaskarżyła decyzję MSWiA do WSA w Warszawie, która w wyroku uchyliła tą decyzję. Od tego wyroku MSWiA złożyła skargę kasacyjną do NSA.
4) MSWiA wyrokiem z 25 maja 2022 r. (sygn. II GSK 32/19) oddaliła skargę kasacyjną MSWiA (po 3,5 roku od wniesienia skargi).

NSA ustosunkowała się do wszystkich zarzutów ze skargi, ale w naszej ocenie najważniejsze są wnioski dotyczące polisy OC w branży ochrony (przypominamy, że jest obowiązkowa):

1) Umowa obowiązkowego OC, którą podmiot ma obowiązek zawrzeć, nie jest od strony konstrukcyjnej żadnym szczególnym typem umowy ubezpieczenia w stosunku do innych umów ubezpieczenia OC.
2) Różni się tylko tym, że muszą być spełnione szczególne wymagania co do treści umowy. Dotyczy to w szczególności zakresu ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej.
3) W związku z tym moży być tak, że umowa dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie spełniać wymagania ustawowe.
4) Przepisy nie wymagają, aby suma gwarancyjna była wyrażona w EUR, lecz aby minimalna suma gwarancyjna wynosiła równowartość w PLN wymienionych w przepisach kwot w EUR.
5) Organ (MSWiA) powinien ustalić, czy umowa ubezpieczenia zawarta przez spółkę odpowiadała warunkom wynikającym z przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu.

Konkluzja wyroku jest prosta – organ nie zawsze ma rację 🙂 gdy posiadacie koncesję na usługi ochrony osób i mienia, a także pozawierane długoterminowe umowy na ochronę, zawsze warto walczyć o utrzymanie koncesji.

Wspieramy podmioty z branży ochrony m.in. w zakresie przygotowania do kontroli MSWiA, w trakcie samej kontroli, jak również potem – przed sądami administracyjnymi. Zachęcamy do kontaktu.