Kariera

Opis stanowiska:

Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p., mieszcząca się przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, zatrudni aplikanta radcowskiego/adwokackiego.

Wymagania:
1) 1-szy lub 2-gi rok aplikacji radcowskiej/adwokackiej,
2) samodzielność, komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
3) bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i handlowego,
4) dobra znajomość języka angielskiego,
5) mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii,
6) mile widziane doświadczenie zawodowe co najmniej w jednej a najlepiej w kilku z następujących dziedzin prawa: prawo handlowe, w tym prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo przewozowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo ochrony środowiska, prawo pracy.

Oferujemy:
1) zdobywanie doświadczeń w wielu dziedzinach prawa w ramach świadczenia usług prawniczych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@chmuralegal.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016).”

Stanowisko: Aplikant radcowski/adwokacki