Kariera

Opis stanowiska:

Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p., mieszcząca się przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, zatrudni radcę prawnego lub adwokata.

Wymagania:
1) doświadczenie w pracy w kancelarii lub jako in-house lawyer,
2) samodzielność, komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
3) doświadczenie zawodowe co najmniej w jednej a najlepiej w kilku z następujących dziedzin prawa: prawo handlowe, w tym prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo przewozowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo konkurencji, fuzje i przejęcia, prawo nieruchomości, spory sądowe w ww. zakresie,
4) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
1) zdobywanie doświadczeń w wielu dziedzinach prawa w ramach świadczenia usług prawniczych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) w perspektywie możliwość stworzenia własnego zespołu.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@chmuralegal.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016).”

Stanowisko: Radca prawny / Adwokat