Nasze specjalizacje

Nieruchomości.

  • Doradztwo prawne przy czynnościach zmierzających do zbycia nieruchomości lub nabycia własności nieruchomości,
  • Doradztwo oraz opiniowanie umów dotyczących najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • Czynności mające na celu ustalających stan prawnego nieruchomości,
  • Analiza i sporządzanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów deweloperskich, umów spółdzielczych, umów odrębnej własności lokali,
  • Doradztwo prawne dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę,
  • Doradztwo prawne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • Prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, w tym ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach w postaci hipoteki.