Nasze specjalizacje

Prawo administracyjne.

  • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym w szczególności przygotowywanie i składanie odwołań od decyzji,
  • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym w szczególności przygotowywanie i składanie skarg,
  • Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych,
  • Przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.