Nasze specjalizacje

Prawo budowlane.

  • Pozyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, w tym pozwolenia na budowę, ustalenia warunków zabudowy, zagospodarowania przestrzennego,
  • Przeprowadzenie audytu due diligence nieruchomości,
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania pod inwestycję budowlaną,
  • Przygotowanie, negocjacja oraz opiniowanie umów, w tym umów deweloperskich, umów nabycia i zbycia nieruchomości, umów o wykonawstwo lub podwykonawstwo, kredytowych oraz ubezpieczeniowych,
  • Wsparcie prawne w rozwiązywaniu problemów realizacyjnych,
  • Pomoc prawna w procedurze legalizacyjnej samowoli budowlanej,
  • Pomoc prawna w zakresie kontroli inspektora nadzoru budowlanego,
  • Reprezentacja inwestorów i wykonawców w sporach sądowych.