Nasze specjalizacje

Prawo konkurencji i antymonopolowe.

  • Ocena zgodności praktyk przedsiębiorców z prawem konkurencji, w tym przygotowywanie analiz i opinii prawnych poszczególnych rozwiązań biznesowych w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów,
  • Doradztwo w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, kontroli koncentracji przedsiębiorców i nadużywania pozycji dominującej,
  • Ocena i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów (klauzul abuzywnych),
  • Reprezentacja klientów w prowadzonych postępowaniach przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesem UOKiK), w tym w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji,
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.