Nasze specjalizacje

Prawo ochrony danych osobowych (RODO).

  • Przeprowadzenie audytu i analizy dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych,
  • Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji (m.in. klauzul zgody, klauzul informacyjnych, rejestru operacji przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, polityki prywatności oraz rejestru naruszeń),
  • Przygotowanie planu reagowania w sytuacji wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych,
  • Przeszkolenie pracowników i przygotowanie Inspektora Ochrony Danych (IOD).