Nasze specjalizacje

Prawo spółek i prawo handlowe.

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG,
  • Zakładanie i rejestracja spółek cywilnych, spółek osobowych (w tym: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz spółek kapitałowych (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej),
  • Kompleksowe usługi prawnicze w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, osobowych i cywilnych,
  • Obsługa organów spółek kapitałowych (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników bądź zgromadzenia akcjonariuszy),
  • Opracowywanie umów holdingowych oraz umów w ramach grup kapitałowych,
  • Analiza sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence),
  • Łączenie, podział i przekształcenia spółek kapitałowych,
  • Likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.