Nasze specjalizacje

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

 • Reprezentacja dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowywanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużników i wierzycieli,
 • Przygotowywanie i składanie wniosków dot. zgłaszania wierzytelności,
 • Przygotowywanie propozycji układowych,
 • Prowadzenie procedur układowych i restrukturyzacyjnych,
 • Negocjowanie propozycji układowych z wierzycielami,
 • Doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
 • Doradztwo w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, w tym: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym.
 • Analiza kondycji finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstw oraz programów restrukturyzacyjnych,
 • Ocena zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • Doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych,
 • Współpraca z nadzorcą sądowym, syndykiem, zarządcami i sędzią-komisarzem,
 • Doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością wobec wierzycieli,
 • Reprezentowanie członków organów w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych.