Nasze specjalizacje

Procesy sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne i arbitraż).

  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (także przed) Sądem Najwyższym, w sprawach gospodarczych i cywilnych; w tym również w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Reprezentacja przed sądami polubownymi i sądami arbitrażowymi.