Nasze specjalizacje

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

  • Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
  • Wsparcie we wdrożeniu i wykonywaniu obowiązków regulacyjnych,
  • Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.