Zespół

Arkadiusz Sobiech

Stanowisko: Ekspert

Główne obszary praktyki:

  • Prawo spółek (obsługa korporacyjna, umowy spółek, transakcje M&A)
  • Prawo gospodarcze
  • Umowy handlowe
  • Branża biopaliw
  • Postępowania sądowe

Doświadczenie

Radca Prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w OIRP w Lublinie, z sukcesem złożył egzamin radcowski.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Lublinie oraz Warszawie, gdzie zajmował się obsługą prawną przedsiębiorców.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w obszarze prawa korporacyjnego (od etapu tworzenia podmiotów, przez stałą obsługę w zakresie działalności ich organów, realizację projektów M&A oraz związane z tym postępowania rejestrowe), negocjacji i redagowania umów w obrocie profesjonalnym (B2B), w szczególności z branży biopaliw. Ponadto występuje w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym sądowoadministracyjnych).

Język obcy: angielski, łacina.