Zespół

Julia Dałek

Stanowisko: Asystentka ds. Administracji

Doświadczenie

Asystentka ds. Administracji. Studentka kierunku Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie, koordynowanie i organizację spraw administracyjnych.