Zespół

Paulina Kolowca

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, doradca restrukturyzacyjny, mediator przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego, a także mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu cen transferowych i zarządzania podatkami, a także studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w prawie rynku kapitałowego.

Stanowisko: Radca prawny/Doradca restrukturyzacyjny

Główne obszary praktyki:

  • Prawo spółek (obsługa korporacyjna, umowy spółek, transakcje M&A)
  • Upadłość i restrukturyzacje
  • Prawo procesowe 
  • Rynek kapitałowy
  • Prawo pracy
  • Private client