Organizacje

Organizacje

CSPDiS

Kancelaria jest członkiem Centralnego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Spedytorów (CSPDiS) http://www.cspdis.pl/

CSPDiS działa od ponad 20 lat i skupia licencjonowane podmioty gospodarcze oraz firmy wykonujące transport na potrzeby własne.

Celem organizacji jest usprawnienie działalności firmom transportowym w dobie ciągłych zmian w ustawodawstwie przepisów dotyczących tej branży.