Organizacje

Organizacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Kancelaria jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) https://zpp.net.pl/

ZPP inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi także działania lobbingowe oraz monitoring legislacyjny. Organizuje kampanie społeczne, warsztaty, seminaria, a także konferencje prasowe, podczas których porusza tematy ważne z punktu widzenia małego i średniego przedsiębiorcy. W ramach Związku działa Biuro Interwencji i Organizacji. ZPP powołało Fundację Warsaw Enterprise Institute, która stanowi zaplecze eksperckie ZPP. Co kwartał publikuje Busometr Gospodarczy oraz inne raporty gospodarcze (m.in. „Raport o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” oraz „Raport płacowy Polska i świat”). Raz w roku nagradza Firmę Przyjazną MSP i przyznaje Nagrody Gospodarcze ZPP.