Organizacje

Organizacje

Warszawska Izba Gospodarcza

Kancelaria jest członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG) (https://wig.waw.pl/)

Warszawska Izba Gospodarcza wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Podstawowe kierunki działalności WIG to:
1. rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności,
2. integracja Członków Izby,
3. wzmocnienie roli samorządu gospodarczego,
4. współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw,
5. promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców,
6. propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.